Doddy Yudhistira Adams Pak Harto

HM. SOEHARTO

Oleh: Doddy Yudhista Banyak orang menyangka pak Harto ber aliran Jawa Kejawen? Dalam pengetahuan dan perkenalan saya dengan beliau saya menilai pak Harto bukanlah abangan yg mengamalkan suluh kebatinan. Dari cara cara beliau me lafal bacaan Al Quran jelas sekali beliau muslim. Beliau pernah sekolah di HIS Muhammadiyah Yogyakarta, namun sebagai tokoh jawa yg menghayati […]